YEŞİLAY HAKKINDA

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla bundan bir asır önce, 1920 yılında İstanbul’da kuruldu. Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman önderliğinde bağımlılık tehdidini 104 yıl önce öngören değerli aydınlarımız bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir toplum hedeflediler.

Yeşilay’ın alkol ile başlayan mücadelesine zaman içerisinde tütün, madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılıklarını da ekledik. 2014 yılında ise koruyucu ve önleyici çalışmalarımızın yanına rehabilitasyon hizmetlerini dahil ettik.

Türkiye’nin her ilinde ve KKTC’de hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz ile alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda bağımlı aile ve yakınlarını da sürece dâhil ederek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasına destek veriyoruz.

Başta T.C. Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık, kamu ve özel sektör kuruluşu ile Türkiye’nin en büyük ve yaygın bağımlılık eğitim programı olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nı yürütüyor, öğrenci ve yetişkinlerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıyoruz. Bunun yanı sıra okullarda sigara, alkol ve madde denemiş ya da kullanan öğrencilere bağımlılık oluşmadan engellemek amacıyla Okulda Bağımlılığa Müdahale Programını uyguluyoruz. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması ve Benim Kulübüm Yeşilay Projesi ile okullarda en değerli varlığımız çocukları bağımlılıklardan uzak tutmak için birçok çalışma yürütüyoruz.

103 yıllık bilgi ve tecrübelerimizi Ülke Yeşilayları ile dünyaya aktarırken ülkemizde de bağımlılıkla mücadelemizi daha geniş kitlelere yaymaya ve teşkilatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bağımlılıkla mücadelede planlı ve sistematik çalışmanın gerekliliğine inanarak Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen mükemmellik modelini benimsedik. Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizi stratejik planlama çerçevesinde yürüterek ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi bir sivil toplum kuruluşu haline geldik. Gerçekleştirdiğimiz iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sonucunda 2019’da EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Beş Yıldız Belgesi alan Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olduk. 2020 yılında da Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü alarak çalışmalarımızı taçlandırdık.

Tüm faaliyetlerimizi bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak yürütüyoruz. Bağımlılık ile ilgili akademik camiaya ve uygulayıcılara yönelik bilimsel kaynaklar üretiyoruz. Bağımlılıkların önlenmesi konusunda topluma doğru ve güvenilir bilgilerin verilmesi amacıyla dergi, kitap, raporlar hazırlıyoruz.

Yeşilay olarak faaliyet ve hizmetlerimizin hedef kitlelere ulaştırılması için güçlü iş birlikleri geliştirmek; ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olmayı sürdürebilmek amacıyla var gücümüzle mücadele ediyoruz.